УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Коледни тържества

2015-03-31

2014г.
2014г.
2014г.
2014г.
2014г.
2014г.
2013г.
2013г.
2013г.
2013г.
2012г.
2012г.
2012г.
2012г.
2012г.
2012г.
2012г.
2012г.
2012г.
2012г.
2012г.
2012г.
2012г.
2012г.
2010г.
2010г.
2013г.
2013г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2010г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2017г.
2017г.
Новогодишно тържество 2017г.
Новогодишно тържество 2017г.

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ