ЕТИКЕТИ

учебен център учебен център тара обучение тара курсове матура български език обучения БЕЛ кандидат студенти изпит дистанционно обучение 7 клас кандидат-студенти математика интензивен курс присъствено групи подготовка езикова култура консултации онлайн обучение съчинение групови есе литература индивидуално ускорени 6 клас група индивидуални 12 клас кариерно развитие умения център училище 10 клас занималня малки групи знания услуги личностно израстване онлайн кандидатстудентски френски език изкуства немски език история професионално едногодишен деца чуждоезиково обучение целогодишна пробен усъвършенстват ДЗИ 5 клас Тара ученик целогодишен английски език езиков успех химия ЦПО психолог игри испански език руски език двугодишен образователни клас биология кандидатстване помощ 8 клас публикации НВО кандидат- гимназист кандидат гимназист 9 клас 1 клас 11 клас рисуване целодневна психологическа спортни децата 2 клас Христо учител 4 клас целодневно 3 клас приложни предучилищна група почасово олимпиади забавления на открито логопед
  УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Курс „Творческо писане и социална драма"

2019-04-05

Учебен център ТАРА и  Малин Маринов (драматург и учител по английски език и драма) организират курс „Творческо писане и социална драма”. Той е  изцяло насочен към усъвършенстване писмените умения на курсистите в областта на драмата и епоса, с цел по-лесно изразяване и изобразяване на идеи, засягащи различни теми от сферата на живота и в частност на човека. Този модул,посредством заниманието с писане на текстове (киносценарий, пиеса, есе), предлага възможност за психологическо разтоварване на обучаващите се като предпоставка за по-добро настроение и удовлетвореност от живота, 

За кого е подходящ курсът? 

Модулът е подходящ за ученици от прогимназията, гимназията, студенти и работещи хора, за които една по-свободна и удобна форма на обучение, различна от академичната, заложена в програмите на Министерството на образованието и науката, би могла значително да улесни усвояването на знанията по драматургия, както и да разшири социокултурния кръгозор на курсистите.

 Продължителност на курса

Продължителността на целия курс се състои от три нива (всяко следващо е избирателно) по 20 учебни часа, както следва:
- I-во ниво: Усвояване основните принципи в творческото писане. Практически упражнения. Написване на кратко литературно произведение в един от родовете, видовете и жанровете (епос, драма).
- II-ро ниво: Развиване на уменията и натрупване на още познания в областта. Засилена степен на практически занятия и по-задълбочени анализи на конкретни произведения или откъси от тях. Написване на по-обемно литературно произведение в рамките на продължителността на курса.
- III-то ниво: Подготовка за написване на литературно произведение по конкретно избрана от преподавателя и отделния курсист тема, с цел сценична или екранна реализация. Написване на литературно произведение за сцена или екран. Съдействие при реализацията му.

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ