УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Курс „Творческо писане и социална драма"

2019-04-05

Учебен център ТАРА и  Малин Маринов (драматург и учител по английски език и драма) организират курс „Творческо писане и социална драма”. Той е  изцяло насочен към усъвършенстване писмените умения на курсистите в областта на драмата и епоса, с цел по-лесно изразяване и изобразяване на идеи, засягащи различни теми от сферата на живота и в частност на човека. Този модул,посредством заниманието с писане на текстове (киносценарий, пиеса, есе), предлага възможност за психологическо разтоварване на обучаващите се като предпоставка за по-добро настроение и удовлетвореност от живота, 

За кого е подходящ курсът? 

Модулът е подходящ за ученици от прогимназията, гимназията, студенти и работещи хора, за които една по-свободна и удобна форма на обучение, различна от академичната, заложена в програмите на Министерството на образованието и науката, би могла значително да улесни усвояването на знанията по драматургия, както и да разшири социокултурния кръгозор на курсистите.

 Продължителност на курса

Продължителността на целия курс се състои от три нива (всяко следващо е избирателно) по 20 учебни часа, както следва:
- I-во ниво: Усвояване основните принципи в творческото писане. Практически упражнения. Написване на кратко литературно произведение в един от родовете, видовете и жанровете (епос, драма).
- II-ро ниво: Развиване на уменията и натрупване на още познания в областта. Засилена степен на практически занятия и по-задълбочени анализи на конкретни произведения или откъси от тях. Написване на по-обемно литературно произведение в рамките на продължителността на курса.
- III-то ниво: Подготовка за написване на литературно произведение по конкретно избрана от преподавателя и отделния курсист тема, с цел сценична или екранна реализация. Написване на литературно произведение за сцена или екран. Съдействие при реализацията му.

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ