УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Делова кореспонденция и бизнес комуникация

2016-01-11

Учебен център ТАРА предлага курс "Делова кореспонденция и бизнес комуникация", насочен към подобряване на вербалната и невербална комуникация по време на водене на преговори и по време на интервю.  Курсът включва език и стил на документа, видове бизнес писма и изготвяне на мотивационно писмо и CV, както и автотренинг върху личностна мотивация. Продължителността на курса е 20 учебни часа. Може и да се съвмести с курс "Език и стил", който също е 20 учебни часа.

ЕТИКЕТИ

ДОКУМЕНТИ

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ