УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Курс "Език и стил"

2019-04-01

Учебен център ТАРА предлага курс "Език и стил", насочен към повишаване грамотността на всеки, който държи на езиковия етикет и добрата комуникация с околните. Курсът акцентира върху различните стилове и тяхната адекватна употреба в съответните сфери на общуване – медийна, естетическа, научна, официално-делова и битова. Провеждат се множество дискусии, разиграват се реални ситуации, илюстриращи теорията. Овладяване тънкостите на оформянето на текстове документи също е част от курса и намира приложение в търсенето на нова работа, в умението най-добре да представим себе си.

ЕТИКЕТИ

ДОКУМЕНТИ

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ