УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Курс по счетоводство

2019-02-06

Курсът е подходящ за неспециалисти, както и за такива, които имат ограничени познания по счетоводство.
След I. ниво предстои II. , разширяващо подготовката – 80 уч.ч. Счетоводство на предприятието. В III. ниво очаквайте актуализация на Вашите познания по счетоводство – всичко 40 уч.часа : от тях 20уч.ч. Компютърно счетоводство и 20 уч.ч. Документална система. Тези нива са подходящи за курсисти, завършили I. ниво или със счетоводно образование, но непрактикували известно време и нуждаещи се от най-актуална информация в счетоводната сфера. След приключване на II. и III. ниво също се издава Удостоверение за част от професия, РП „Е“.

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ