УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

НВО за 10. клас

2019-09-10

Тазгодишните десетокласници ще завършват първия етап на гимназиалния курс с полагане на задължителни изпити по БЕЛ и математика, а по желание по чужд език и IT за измерване на дигиталните компетентности. Следвайки промените в образователната система, ние предлагаме подготовка за тези матури (групово и индивидуално). Тестът по БЕЛ се състои от 23 въпроса с отворен и затворен отговор, както и създаване на текст. За целта ще преговорим материала от 8. до 10. клас и регулярно ще провеждаме симулационни изпити с времетраенето на изпита (90 мин.). По математика изпитът е за същото време, като задачите са 17 ( с избираем или свободен отговор).

Желанието е Ваше, подкрепата е наша!

 

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ