УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Интензивен преговорен курс - 6. клас

2019-07-15

# Преговор на материала от 6. клас по БЕЛ и математика

# Подготовка за входните тестове за 7. клас

# Предварителна подготовка за основния курс за кандидатстване след 7. клас (НВО)

 

График за провеждане на интензивните курсове:

-  БЕЛ:                      09.09 -10.09.2019 г. от 9.30-14.00 ч. 

-  математика:        11.09 - 12.09. 2019 г. от 9.30-14.00 ч.

 

Всеки от двата курса е с продължителност 12 учебни часа. 

 

Цена за интензивен преговорен курс по два предмета (БЕЛ и математика)- 264 лв.

Цена за интензивен преговорен курс по един предмет (БЕЛ или математика)- 144 лв.

 

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ