УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Центровете за професионално обучение в подкрепа на бизнеса

2020-03-29

 
Все по-често българските работодатели се сблъскват с проблема с недостига на квалифицирана работна ръка. По Черноморието той е най-осезаем.  И това лято намирането на добре обучени готвачи, администратори и камериери се оказа трудна задача. Основната  причина е, че голяма част от квалифицираните кадри се ориентират към чужбина, заради по-доброто заплащане, а професионалната подготовка на служителите, оставащи на разположение тук често не е на нужното ниво, което от своя страна води до съществени загуби в туристическия сектор. 
Проблемът се задълбочава и от факта, че повечето от младите хора се ориентират към специалности, които не отговарят на нуждите на бизнеса, а това означава, че след време ще има недостиг не само на квалифицирани кадри, а на кадри изобщо. 
Центровете за професионално обучение, какъвто е и ЦПО ТАРА, предоставят възможност за придобиване и повишаване на професионалната квалификация. Всеки, който има желание да се развива и по този начин да отговаря на постоянно променящите се професионални изисквания, може да се възползва от квалификационни курсове. Разширяването на уменията и знанията е важна предпоставка за трайната и успешна реализация на пазара на труда. Обучението по различни специалности в сферата на административното обслужване, хотелиерството и ресторантьорството в ЦПО ТАРА е практически ориентирано и изцяло съобразено с нуждите и очакванията на курсистите. След успешно завършване на съответния курс се издава Свидетелство за професионална квалификация.
Вече десет години се стремим и успяваме да помагаме на служителите и работодателите. На служителите - да придобият умения и увереност и да ги подкрепим в търсенето на желаното професионално развитие. И на работодателите – да повишат квалификацията на своя персонал. 
 
                                                                                                                                                                                                                       
 

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ