УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

ЦПО - шанс за професионалното обучение

2020-05-27

С промените в образователната система – законови и чисто методически, всеки зает в тази сфера специалист търси за себе си или инстуитуцията, която представлява, перспектива за развитие. Като Директор на ЦПО страдам от факта, че все повече млади хора странят от професионалното обучение, а и от образованието като цяло. От друга страна като работодател, постоянно се сблъсквам с проблеми, идващи от ниската квалификация на младите хора. И си мисли човек: има ли изобщо перспектива за реализация на младите и за развитие на бизнеса?

Редица проучвания на пазара вече алармират за остър глад на работници в повече от 200 професии, сред които бармани и сервитьори  и като цяло  кадри в хотелиерския бранш. Като ЦПО, ние сме лицензирани за обучение в професиите Готвач, Сервитьор-барман, Камериер, Администратор в хотелиерството – професии, добивани и в средните професионални училища. Последните 10 години учениците в тях са намалели с 25%. Изгубен е престижът на професионалните училища за сметка за езиковите (причините са много и тук няма да ги коментираме). Около 70% от младите хора, завършили средно образование напускат страната. Над четвърт милион – нито учат, нито работят. Като добавим и демографския фактор- картината е плачевна.

Фактор за тежката ситуация в сферата на професионалното обучение е и бягството на млади учители от системата. И какво излиза? Нито има кой да учи, нито има кой да води обучението! Да не говорим, че малко са и работодателите, които имат целенасочена политика за инвестиране в обучение и развитие на човешките ресурси. Дори да имат добра квалификация, ако не я доразвиват постоянно, кадрите губят своята компетентност само след няколко години. България е на последно място в ЕС (според изследване на БСК) по показателя „Учене през целия живот“, като едва 1,7% от българите се дообразоват (средно за ЕС е 13%).

В тази нелека обществено-икономическа ситуация с остър недостиг на квалифицирана работна ръка все по-значимо място ще заемат ЦПО –тата. Ние осъзнаваме отговорността за подготовката на кадрите и постоянно се опитваме да осъвършенстваме подходите в обучителния процес.

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ