ЕТИКЕТИ

учебен център учебен център тара обучение тара курсове матура български език обучения БЕЛ кандидат студенти изпит дистанционно обучение 7 клас кандидат-студенти математика интензивен курс присъствено групи подготовка езикова култура консултации онлайн обучение съчинение групови есе литература индивидуално ускорени 6 клас група индивидуални 12 клас кариерно развитие умения център училище 10 клас занималня малки групи знания услуги личностно израстване онлайн кандидатстудентски френски език изкуства немски език история професионално едногодишен деца чуждоезиково обучение целогодишна пробен усъвършенстват ДЗИ 5 клас Тара ученик целогодишен английски език езиков успех химия ЦПО психолог игри испански език руски език двугодишен образователни клас биология кандидатстване помощ 8 клас публикации НВО кандидат- гимназист кандидат гимназист 9 клас 1 клас 11 клас рисуване целодневна психологическа спортни децата 2 клас Христо учител 4 клас целодневно 3 клас приложни предучилищна група почасово олимпиади забавления на открито логопед
  УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

ЦПО - шанс за професионалното обучение

2021-06-13

С промените в образователната система – законови и чисто методически, всеки зает в тази сфера специалист търси за себе си или инстуитуцията, която представлява, перспектива за развитие. Като Директор на ЦПО страдам от факта, че все повече млади хора странят от професионалното обучение, а и от образованието като цяло. От друга страна като работодател, постоянно се сблъсквам с проблеми, идващи от ниската квалификация на младите хора. И си мисли човек: има ли изобщо перспектива за реализация на младите и за развитие на бизнеса?

Редица проучвания на пазара вече алармират за остър глад на работници в повече от 200 професии, сред които бармани и сервитьори  и като цяло  кадри в хотелиерския бранш. Като ЦПО, ние сме лицензирани за обучение в професиите Готвач, Сервитьор-барман, Камериер, Администратор в хотелиерството – професии, добивани и в средните професионални училища. Последните 10 години учениците в тях са намалели с 25%. Изгубен е престижът на професионалните училища за сметка за езиковите (причините са много и тук няма да ги коментираме). Около 70% от младите хора, завършили средно образование напускат страната. Над четвърт милион – нито учат, нито работят. Като добавим и демографския фактор- картината е плачевна.

Фактор за тежката ситуация в сферата на професионалното обучение е и бягството на млади учители от системата. И какво излиза? Нито има кой да учи, нито има кой да води обучението! Да не говорим, че малко са и работодателите, които имат целенасочена политика за инвестиране в обучение и развитие на човешките ресурси. Дори да имат добра квалификация, ако не я доразвиват постоянно, кадрите губят своята компетентност само след няколко години. България е на последно място в ЕС (според изследване на БСК) по показателя „Учене през целия живот“, като едва 1,7% от българите се дообразоват (средно за ЕС е 13%).

В тази нелека обществено-икономическа ситуация с остър недостиг на квалифицирана работна ръка все по-значимо място ще заемат ЦПО –тата. Ние осъзнаваме отговорността за подготовката на кадрите и постоянно се опитваме да осъвършенстваме подходите в обучителния процес.

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ