ЕТИКЕТИ

учебен център учебен център тара обучение тара курсове матура български език обучения БЕЛ кандидат студенти изпит дистанционно обучение 7 клас кандидат-студенти математика интензивен курс присъствено групи подготовка езикова култура консултации онлайн обучение съчинение групови есе литература индивидуално ускорени 6 клас група индивидуални 12 клас кариерно развитие умения център училище 10 клас занималня малки групи знания услуги личностно израстване онлайн кандидатстудентски френски език изкуства немски език история професионално едногодишен деца чуждоезиково обучение целогодишна пробен усъвършенстват ДЗИ 5 клас Тара ученик целогодишен английски език езиков успех химия ЦПО психолог игри испански език руски език двугодишен образователни клас биология кандидатстване помощ 8 клас публикации НВО кандидат- гимназист кандидат гимназист 9 клас 1 клас 11 клас рисуване целодневна психологическа спортни децата 2 клас Христо учител 4 клас целодневно 3 клас приложни предучилищна група почасово олимпиади забавления на открито логопед
  УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Да научим децата да уважават – и другите, и себе си!

2021-07-28

Едно от най-важните неща, на които може да научим детето си, е уважението. Нека обаче да направим разлика между „уважение“ и „подчинение“, защото нашите деца може да се подчиняват не само когато ни уважават, а и когато се страхуват. Но ако ни уважават, те ще се държат добре и ще вземат разумни и правилни решения, дори без да им даваме наставления.

Най-добрият начин да учим някого на уважение е като самите ние показваме такова към другите. Когато детето бива зачитано, то знае какво е усещането и разбира колко е важно това за взаимоотношенията му с околните. Ето защо често трябва да му повтаряме думите: „Дръж се така с другите, както би искал те да се държат с теб!”.

Уважението е вид взаимоотношение с хората около нас. То ни помага да успеем в живота и да имаме добри връзки. Ако не зачитаме близките си, съучениците, приятелите си, учителите си, както и самите себе си, почти невъзможно е да постигнем успех, в която и да е сфера в живота. 
Детето, което има уважение към хората, се отнася по същия начин и към вещите си, към отговорностите си и съответно получава същото в отговор.

Децата се учат на уважение на места като детската градина,училище, занимални, клубове - навсякъде, където общуват с други деца. Но въпреки всичко, родителите са тези, които имат най-голямо влияние. Като преподаватели с дългогодишен опит, в Учебен център ТАРА забелязваме, че детето, получаващо внимание вкъщи, проявява такова и навън.

Как да показваме своето уважение спрямо детето, за да го научим да ни отвръща със същото:

  1. Самите ние – възрастните, да спазваме законите и установените правила вкъщи, на улицата, в отношенията си с другите, в държавата – към институциите.
  2. Да бъдем грижовни и състрадателни, показвайки загриженост към хората, животните, околната среда, за да сме пример за младите.
  3. Да избягваме лошите модели на подражание. Когато видим подобни примери на неуважение и недобро поведение, да обсъдим ситуациите с детето. 
  4. Да учим децата да уважават себе си. Себеуважението е една от най-важните форми на уважение. Когато зачитаме себе си, е много по-лесно да го правим и с другите.
  5. Вашето мнение означава много за детето. Ако вие вярвате в неговите способности, то също ще го вярва.
  6. Изграждайте тяхната независимост. Давайте им отговорности, толкова рано, колкото те са способни да ги понесат.
  7. Помагайте им да си набелязват цели и да ги постигат. Тяхното самоуважение ще нарасне, когато видят, че успяват да се справят с нещата си.
  8. Окуражавайте честността. Нека детето ви знае, че дори да успее да излъже някой, то никога няма да може да заблуди себе си.

Да не забравяме, че децата копират  всичко, което ние казваме и правим. Затова трябва да сме сигурни, че сме верен еталон за тяхното поведение, базирано на уважение към другите. 

 

 

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ