ЕТИКЕТИ

учебен център учебен център тара обучение тара курсове матура български език кандидат студенти изпит БЕЛ обучения 7 клас кандидат-студенти математика езикова култура съчинение подготовка консултации интензивен курс литература групи 6 клас дистанционно обучение 10 клас есе кариерно развитие умения услуги център ускорени училище група занималня личностно израстване индивидуално френски език знания групови малки групи изкуства присъствено история немски език деца едногодишен 5 клас индивидуални професионално 12 клас онлайн обучение целогодишна пробен кандидатстудентски ДЗИ ученик усъвършенстват чуждоезиково обучение 9 клас езиков целогодишен успех английски език игри 8 клас психолог химия двугодишен ЦПО Тара руски език образователни испански език биология публикации 11 клас помощ целодневна Христо клас рисуване 1 клас Йордан психологическа логопед Йовков почасово яворов предучилищна група спортни Смирненски консултация 3 клас забавления на открито 2 клас учител олимпиади кандидатстване приложни 4 клас децата
  УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Да оцениш себе си чрез другите

2020-11-25

Напоследък като че ли прави впечатление неспособността на повечето хора за правилна самооценка: или се подценяваме, или се надценяваме. Не правят изключение в този смисъл и децата.

Прекрасни, чаровни, интелигентни, те трудно общуват едно с друго. Затова в Учебен център ТАРА работим, за да подобрим социалните им умения и работата им в екип. Все по-чести са запитванията за индивидуални обучения с аргумент, че детето е по-особено, разсейва се с другите, изостанало е с материала. Не рядко се оказва обаче, че това е само представата на родителя за детето. А иначе то се чувства комфортно и в малка група и е „изостанало“ колкото и другите. Поставено сред другите, то разкрива реалните си възможности.

В дългогодишната си дейност стигаме до извода , че обучението в малки групи има предимства: екипната работа помага на децата да повишат своята самооценка. Съизмервайки се с останалите, оценяваме по-добре себе си, откриваме в грешките на другите своите, а често - дори се оказва, че знаем повече. По време на учебния процес, освен конкретните знания като преподаватели, се стараем да научим децата да бъдат толерантни към различните, да са в подкрепа на нуждаещите се и може би това се получава, когато се научим да ценим и себе си. Ние в Учебен център ТАРА формираме у децата проява на себеуважение и уважение към другите, на толерантност, подчертавайки, че тя трябва да има „здравословни“ граници. Защото от друга страна, компромисите извън допустимите рамки и в разрез с нашите ценности,  разрушават вътрешната ни хармония, взривяват душевното ни равновесие. Учим ги да намират мярката във всичко. Учим ги на знания, но наред с това провокираме и емоционалната им интелигентност, което означава да разбираш и собствените,  и чуждите емоции. Когато работиш в група, това е неизбежно, това е ценно. Малките  групи и в занималнята, и в останалите ни курсове създават именно такава атмосфера.

Да се поставиш на мястото на другия, да разбереш неговите чувства е благоприятно за средата, в която живеем, работим, учим. Изграждането на връзки (от всякакво естество) влияе на качеството на нашия живот. А нали всички искаме да живеем щастливо и смислено!

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ