ЕТИКЕТИ

учебен център курсове тара матура обучение учебен център тара кандидат студенти обучения български език БЕЛ 7 клас изпит съчинение езикова култура кандидат-студенти интензивен курс математика консултации личностно израстване 10 клас есе ускорени кариерно развитие занималня 6 клас 5 клас услуги 9 клас изкуства пробен 8 клас история Христо професионално чуждоезиково обучение публикации ЦПО Йордан Йовков яворов Ботев 12 клас Вазов Иван Смирненски литература мениджмънт френски език технологии рисуване тренинг ДЗИ 4 клас marketing немски език 2 клас испански език кандидатстудентски пейо кореспонденция correspondence 3 клас 1 клас център документи лидърство руски език английски език маркетинг информационни игри присъствено лятна ваканция лятна занималня онлайн обучение индивидуално 11 клас дистанционно обучение забавления на открито подготовка приложни малки групи география декоративна фигурална всички класове едногодишен двугодишен човекът и обществото формат натюрморт химия поддържащи нива кандидатстване физика човекът и природата бал консултация композиция симулационни изпити
  УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Да оцениш себе си чрез другите

2020-08-03

Напоследък като че ли прави впечатление неспособността на повечето хора за правилна самооценка: или се подценяваме, или се надценяваме. Не правят изключение в този смисъл и децата.

Прекрасни, чаровни, интелигентни, те трудно общуват едно с друго. Затова в Учебен център ТАРА работим, за да подобрим социалните им умения и работата им в екип. Все по-чести са запитванията за индивидуални обучения с аргумент, че детето е по-особено, разсейва се с другите, изостанало е с материала. Не рядко се оказва обаче, че това е само представата на родителя за детето. А иначе то се чувства комфортно и в малка група и е „изостанало“ колкото и другите. Поставено сред другите, то разкрива реалните си възможности.

В дългогодишната си дейност стигаме до извода , че обучението в малки групи има предимства: екипната работа помага на децата да повишат своята самооценка. Съизмервайки се с останалите, оценяваме по-добре себе си, откриваме в грешките на другите своите, а често - дори се оказва, че знаем повече. По време на учебния процес, освен конкретните знания като преподаватели, се стараем да научим децата да бъдат толерантни към различните, да са в подкрепа на нуждаещите се и може би това се получава, когато се научим да ценим и себе си. Ние в Учебен център ТАРА формираме у децата проява на себеуважение и уважение към другите, на толерантност, подчертавайки, че тя трябва да има „здравословни“ граници. Защото от друга страна, компромисите извън допустимите рамки и в разрез с нашите ценности,  разрушават вътрешната ни хармония, взривяват душевното ни равновесие. Учим ги да намират мярката във всичко. Учим ги на знания, но наред с това провокираме и емоционалната им интелигентност, което означава да разбираш и собствените,  и чуждите емоции. Когато работиш в група, това е неизбежно, това е ценно. Малките  групи и в занималнята, и в останалите ни курсове създават именно такава атмосфера.

Да се поставиш на мястото на другия, да разбереш неговите чувства е благоприятно за средата, в която живеем, работим, учим. Изграждането на връзки (от всякакво естество) влияе на качеството на нашия живот. А нали всички искаме да живеем щастливо и смислено!

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ