УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Да оцениш себе си чрез другите

2020-05-27

Напоследък като че ли прави впечатление неспособността на повечето хора за правилна самооценка: или се подценяваме, или се надценяваме. Не правят изключение в този смисъл и децата.

Прекрасни, чаровни, интелигентни, те трудно общуват едно с друго. Затова в Учебен център ТАРА работим, за да подобрим социалните им умения и работата им в екип. Все по-чести са запитванията за индивидуални обучения с аргумент, че детето е по-особено, разсейва се с другите, изостанало е с материала. Не рядко се оказва обаче, че това е само представата на родителя за детето. А иначе то се чувства комфортно и в малка група и е „изостанало“ колкото и другите. Поставено сред другите, то разкрива реалните си възможности.

В дългогодишната си дейност стигаме до извода , че обучението в малки групи има предимства: екипната работа помага на децата да повишат своята самооценка. Съизмервайки се с останалите, оценяваме по-добре себе си, откриваме в грешките на другите своите, а често - дори се оказва, че знаем повече. По време на учебния процес, освен конкретните знания като преподаватели, се стараем да научим децата да бъдат толерантни към различните, да са в подкрепа на нуждаещите се и може би това се получава, когато се научим да ценим и себе си. Ние в Учебен център ТАРА формираме у децата проява на себеуважение и уважение към другите, на толерантност, подчертавайки, че тя трябва да има „здравословни“ граници. Защото от друга страна, компромисите извън допустимите рамки и в разрез с нашите ценности,  разрушават вътрешната ни хармония, взривяват душевното ни равновесие. Учим ги да намират мярката във всичко. Учим ги на знания, но наред с това провокираме и емоционалната им интелигентност, което означава да разбираш и собствените,  и чуждите емоции. Когато работиш в група, това е неизбежно, това е ценно. Малките  групи и в занималнята, и в останалите ни курсове създават именно такава атмосфера.

Да се поставиш на мястото на другия, да разбереш неговите чувства е благоприятно за средата, в която живеем, работим, учим. Изграждането на връзки (от всякакво естество) влияе на качеството на нашия живот. А нали всички искаме да живеем щастливо и смислено!

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ