УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Как да изградим самочувствие в детето

2020-05-27

Като родители,  ние обичаме детето си с цялото си сърце и душа и искаме то да бъде щастливо и да се чувства добре. Едни от нещата, които се радваме да видим у него, са самочувствието и увереността в собствените възможности. Това обаче изисква от нас- възрастните, целенасоченост, много любов и позитивизъм. Ние, преподавателите от Учебен център ТАРА, предлагаме няколко практични съвета как да му помогнем:

1.Възлагайте му отговорности- така то ще се почувства значимо и полезно. Ще изпита собствените си способности и ще разбере кое е по силите му и кое- не.Това ще му донесе увереност в собствените възможности.

  1. Насърчавайте изявите- за да опознае себе си и света, детето има нужда от себеизява. Тя ще му помогне да придобие начини за откриване на нови пътища за развитие-било чрез спорт, изкуство или нещо друго.

3.Бъдете пример- детето винаги има нужда от модели, които да повтаря. Ако искате то да бъде толерантно и Вие бъдете толерантни. Ако искате да успее в спорта, спортувайте с него. Това ще му даде някаква доза увереност.

4.Показвайте,че го обичате-показвайте му любовта си , докато го подкрепяте. Това непременно му е нужно , за да се развива хармонично, спокойно  и самоуверено.

5.Помогнете му да има добра самооценка- покажете му своите критерии за успех, но без да му поставяте цели, които не може да достигне. Съобразявайте се с индивидуалните му особености, без да надхвърляте възможностите му.

  1. Научете го да взема добри решения- поставяйте го в центъра на даден проблем, който го вълнува и го подтикнете самò да стигне до изводи и да вземе решения, които то смята за правилни. Това ще го подготви да се справя самò при всеки възникнал проблем и да има самочувствието, че може да се справи с него.
  2. Награждавайте- в зависимост от възрастта и желанията, трябва да поощрим детето , проявило достатъчно самостоятелност и самоувереност. Това ще му докаже,че може да разчита на своята собствена преценка и е на прав път.

8.Подкрепяйте го-това за него е безценно , то има нужда предимно от Вашата гледна точка. За него тя е толкова важна, колкото и неговата собствена. До момента, в който ще изгради в себе си самочувствие, че може да се справя и само.

Веднъж придобили увереност в собствените си способности, децата започват да търсят себе си все по-уверено и настойчиво. Нашата подкрепяща роля  е важна само дотогава, докогато те самите имат нужда от нея. С течение на времето, от наша страна  тя трябва да става все по-невидима, за да могат малчуганите да „повярват“ в себе си.

И накрая още един съвет, произлязал от ежедневния  ни опит:  Учете децата на щастие, не на перфекционизъм!

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ