УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Какво дава занималнята – на децата и на техните родители

2020-03-29

Какво дава занималнята – на децата и на техните родители

 

Въпреки че голяма част от училищата предлагат целодневно обучение, те не винаги разполагат с необходимата материална база. Често групите в училищните занимални са големи и по този начин е затруднен индивидуалният контакт между учител и ученик.

По тази причина все повече родители избират частната занималня пред училищната.

Защото занималнята е шанс за децата – да доразвият потенциала си, да изразят себе си и да научат онова, за което времето в училище понякога просто не стига.

Занималнята предоставя на децата възможността да общуват – със самото знание, но също така да общуват с други свои връстници.. Занималнята е опит за самите деца – да бъдат от една страна индивидуалности, но от друга – да умеят и да работят в колектив. Шанс да общуват с учителите си и да получат максимума от техните знания.

Занималнята е посредник между детето и училището. Училището като институция понякога плаши децата със своята задължителност, с високите си критерии, с наложените очаквания. Идеята на занималнята е и да свали това напрежение от детската психика – занималнята е по желание, критериите се определят спрямо самото дете, спрямо това какво иска да постигне то и какво очаква от себе си. Занималнята е уют, емоционално пространство, където децата не са подложени на агресивен контрол и амбициозни съревнования.

Занималнята дава едно необходимо на всички деца допълнително време. Малките групи предоставят  на учениците възможността да разберат пълноценно и в спокойна атмосфера материала, да помислят, да не бързат и да не се притесняват как ще бъдат оценени.

Занималнята занимава децата.  Детското съзнание трябва да бъде ангажирано по един едновременно приятен и интригуващ начин.

На родителите занималнята дава спокойствие и увереност. Спокойствие, че децата им ще се справят с училищния материал и ще покажат добри резултати. И увереност, че са в добри ръце, защото целта на занималня „Тара“ е децата да постигат високи резултати, но и да бъдат щастливи, докато го правят.

                                                                                                                                                                                                                                     Ния Стефанова

                                                                                                                                                                                                                            Преподавател по БЕЛ

                                                                                                                                                                                                                               

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ