УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Къде свършва свободата

Къде свършва свободата и започва свободията

2020-05-27

Къде свършва свободата и започва свободията

(Размисли за гражданското общество и ценностите в навечерието на поредните избори)

 

Там, където свършва свободата като свободна воля и висше благо за човека, започва кривото й разбиране – свободията. Онази разюзданост на мисълта и действията, която е далеч от ползотворното и градивното – и за индивида, и за общността. И особено преди избори. Ела да видиш! То декларации, то обещания, то парадиране ...

 В главата ти нахлуват разни цитати: ту думите на дядо Добри от „Бай Ганьо“ за уж свободните избори, ту Дон-Кихотовите обяснения към Санчо Панса по отношение на свободата, ту ценностната скала на Шандор Петьофи, според която свободата е най-висше благо за отдадената на обществото личност...

Явно някога и някъде е имало и личности, и общество, и ценности...

 

Има или няма днес в България гражданско общество, което да извоюва своите победи? И ако не може да се появи изведнъж, то очевидно е, че не може и да изчезне мигновено след неуспеха на някой протест или изборен провал. Ама да не говорим преди избори за провал!

За гражданското общество-онова сдружение на хора на основата на солидарност и доверие, се заговаря особено силно преди избори. А те – независимо какви са, провокират нашето търпение, предизвикват кога надежда, кога обезвереност във възможната промяна. Това са и моменти на гръмки обещания, които вместо да градят, рушат доверието на избирателите в кандидатите за управници.

Доверието е в основата на обещанията и намеренията от страна на бъдещите управляващи, в основата на постоянно развиващото се гражданско общество и изграждащите се нови обществени ценности. Доверието е променлива величина. Липсата му се задълбочава преди избори, въпреки нарастващите усилия на кандидатите.

Кризата в гражданското общество е резултат от кризата в самото общество. Трудно се открояват и формулират общите проблеми и интереси. Като че ли липсва мотив индивидът да се ангажира с тях. Често липсват и инструменти за въздействие, но и познание за процесите.

 

И ако го има гражданското общество у нас, то със сигурност му липсва ефективност.  А свободията е криворазбраната страна на свободата в едно демократично устроено общество.  И от всеки от нас зависи на местните избори на 25.10.15г. да прояви гражданска позиция и свободна воля, упражнявайки правото си на глас. Защото всяко проявление на свобода е и право, и отговорност.

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                              Марияна Бохотска - Директор на Учебен център "Тара"

 

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ