УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ -

2020-05-27

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ  -  ПРИЯТЕЛ ИЛИ ВРАГ НА ДЕЦАТА

 

Всички ще се съгласят, че днешните деца са на „ти“ с технологиите.  Смартфоните  и таблетите са в ръцете им още от бебешката количка. В училищна възраст вече е почти немислимо детето да няма смартфон. Както в училище, вкъщи, в приятелска среда, така и когато са при нас - в учебен център „Тара“, децата обичат да „общуват“ със своите електронни устройства повече отколкото с обкръжаващите ги. Често срещана е следната ситуация: децата са в междучасие, но от стаята не се чува никакъв шум – всички са вперили поглед в телефоните си и пръстите им бясно препускат по клавиатурата. Седят един до друг, но не си разменят нито дума. Неизбежно е да се запитаме – помагат или повече вредят на децата ни новите технологии?

Разбира се, има мнения и в двете посоки. Повечето родители отначало с облекчение посрещат интереса на детето към електронните устройства, защото те ангажират вниманието му. Впоследствие обаче често установяват, че наследникът им предпочита монитора пред комуникацията лице в лице. Работата с новите технологии е съществена част от нашето съвремие и развива много способности, но може и да отнеме много, ако се изгуби балансът между реалния и виртуалния свят.

Ето какво казва Мирчо Мирчев, мениджър проекти във водеща IT компания:

„Използването на електронните устройства от децата има своите добри и своите лоши страни. Към добрите се отнасят:

  • развиване на аналитичното мислене
  •  способност да се отсее важна информация
  • стимулиране на мозъчната дейност, особено във връзка с взимане на решения при дефицит от време.

Към негативите можем да отнесем:

  • намаляване на способността да се запаметява информацията
  • по-повърхностно възприемане на прочетените текстове чрез електронни устройства
  • липса на физическа активност заради стоенето пред монитора

В заключение ще кажа, че електронните устройства са неразделна част от нашия живот и децата не могат, а и не е необходимо да бъдат напълно откъснати от тях. Родителите и учителите трябва да имат предвид рисковете, като в същото време помагат на децата да се възползват от предимствата на новите технологии.“

Ние в учебен център „Тара“ се стараем да бъдем в крак с новите технологии и ги използваме в съвместната ни учебно-възпитателна дейност. Същевременно предлагаме на децата алтернативни възможности за общуване, творчество и забавление, които намаляват вредните ефекти от пристрастяването към електронните устройства.

                                                                                                                                                                                                                                  Дияна Стаменова - Мирчева

                                                                                                                                                                                                                     Преподавател по БЕЛ в Учебен център ТАРА

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ