УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Образователен калейдоскоп

2019-02-18

  1.  Защо предпочете образование в България?

Предпочетох да получа образованието си в България, защото исках да уча и да се занимавам с право, което да практикувам  тук. Исках  успоредно и да уча, и да работя по специалността си, а това го виждах възможно единствено в България.

 1.      Къде ще търсиш реализация – у нас или в чужбина?

Търся реализация основно у нас и на този етап успявам да намеря такава.

 2.      Кое от начина ти на живот в България не би заменил/а за живот в чужбина?

Не бих заменила възможността да съм близо до семейството си, да се виждам често с приятелите си  и въпреки негативите- да се чувствам  у дома.

 3.      Има ли нещо, което би променил/а в родната действителност?

       За съжаление много неща бих променила в родната действителност. Бих искала да има повече възможности за реализация на младите хора в България; по-добро образование, позволяващо по-добра реализация и тук, и в чужбина, даващо по-широк кръгозор; по-добро заплащане и съответно по-голям стимул за работа; повече грижа на държавата за децата, учениците и студентите, предоставяйки им повече възможности за обучение у нас и в чужбина; повече оптимизъм у хората.

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ