УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

УЧЕНЕТО – ПРИЯТНО И ЗАБАВНО

2020-03-29

Ученето прави живота ни по-интересен, богат на преживявания и знания, помага ни да си отговорим на важните въпроси, които ни вълнуват. Любопитството, търсенето на знания са тласкали човечеството напред.

Но нека не се лъжем – повечето деца приемат ходенето на училище като досадно задължение. Как може да се промени това? Няколко са факторите:

Учителят – това е човекът, който ще води детето по Пътя на знанието. Той трябва да представи информацията по интересен и забавен начин, така че децата да останат с впечатление, че повече играят, отколкото учат.

Ученикът – ученето е двустранен процес, в който фигурата на ученика е не по-малко важна. Децата бързо губят интерес към училището, защото то изисква усилия. Те също биха могли да провокират интереса си с посещение на различни извънкласни форми – занималня, клубове по интереси, курсове и др.

Материалната база – интересът към ученето се поддържа и с помощта на различни карти, помагала, материали за лабораторни опити, филми, презентации. Днешните деца живеят в свят на технологии и трудно могат да бъдат заинтригувани само с дъска и маркер.

В Учебен център ТАРА наред с „традиционното“ учене и подготовка на уроците за следващия ден се набляга и на забавлението – учене под формата на игра, гледане на филми и презентации, насърчаване на общуването между децата.

Непрекъснатото учене през целия живот започва от най-ранна възраст. То не е и не бива да е досадно! Животът, изпълнен с любопитство и с желание за научаване на нови неща, ще ни донесе удовлетворение и радост.

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ