УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

За образованието, но не самоцелното

2020-03-29

Напоследък зачестяват дискусиите около потребността за кореспондиране между специалностите (в училище и университетите) и структурите на икономиката. Бизнесът крещи за квалифицирани кадри. Кадрите – за реализация. Къде тогава е проблемът?

Проблемът е може би в липсата на практически, а често и на базисни познания у младите специалисти, за чието реално обучение трябват нови схеми на преподаване, а и на стажуване, както и по-засилен интерес от страна на бизнеса още докато учат. .

Десетилетия вече говорим за реформи в образованието и като резултат усещаме все по-голямото разтваряне на ножицата между потребностите на живота и икономиката, от една страна, и занижените критерии в училищата и при прием в университетите, от друга.

Трудно си признават директорите на училища, и дори се дразнят, но неформалното образование попълва значителна част от пропуските в училище. В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА нашите усилия са насочени не само към овладяване и задълбочаване на знанията на курсистите ни в ЗАНИМАЛНЯ ТАРА, но и към постигане на високи резултати при явяване на олимпиади, матури, кандидатстуденстски изпити и такива след 7. клас.

Образованието не трябва да е самоцелно: то трябва да въоръжава младите хора със знания и умения за успешна професионална реализация. В това също виждаме своята решаваща роля като обучителна институция. Родители и ученици се обръщат към нас и при подреждане на специалностите за университетите, както и при избор на училище след 7. клас. Тенденциите при зрелостниците са към инженерните специалности, за които има недостиг на кадри, а пресищането с юристи и икономисти е очевидно.

Крайно време е да проявяваме повече прагматизъм при избора на професия – избор, започващ още след 7. клас. Защото образование само по себе си, лишено от целенасоченост, губи своя смисъл. Всяко усилие в посока усъвършенстване се възнаграждава, но не трябва да е самоцелно, защото така „произвеждаме“ ненужни кадри, които, излизайки от училище или университета, стават безработни. Това тежи на обществото, но и на самите тях. Останали нереализирани и неудовлетворени, те трудно намират своето място в нарастващата конкурентна среда.

 

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ