УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Корпоративно обучение

"Инвестирайки в своите служители, вие инвестирате в бъдещето на компанията!"

Учебен център „ТАРА” може да бъде ваш партньор и да съдейства за повишаване квалификацията и уменията на вашия екип, когато:

• искате да разширите хоризонтите пред вашата компания и знаете, че за това е важно служителите ви с лекота да общуват на езика на вашите партньори.

• заедно с повишаване ефективността на персонала, очаквате инвестицията в неговата квалификация да е и силен мотивиращ фактор за работещите.

ВИДОВЕ КУРСОВЕ:

  • Курс по английски за опресняване на знанията

Подходящ за курсисти, които са изучавали езика, но не са го ползвали. Предназначен да Ви възвърне основните ключови граматични и лексикални познания, полезни фрази и изрази; обобщение на граматичните времена.

  • Практически английски за работещи хора, на които им се налага да използват езика ежедневно

Специфичното при този курс на обучение е, че в него се акцентира най-вече на свободното изразяване в ситуации от реалния живот. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения: слушане и четене с цел разбиране, писмено и устно изразяване, комуникация и свободен разговор, лексикална и граматическа подготовка.

  • Бизнес английски

Предназначен е за мениджъри и служители, които работят и комуникират с бизнес партньори по света. Курсът е разработен тематично и обхваща популярни делови ситуации и области. Използвана форма - дискусии, ролеви игри и диалози. След всяка основна тема курсистите предлагат различни казуси, свързани пряко с дейността на фирмата им, и групата решава проблема, обобщава и гласува точното решение, обосновавайки се на факти, закони и задълбочен анализ.

  • Английски за ресторантьори

Изключително подходяща система за професионално занимаващи се с хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг.

Пакетът от услуги при корпоративно обучение включва:

В организационен аспект:

• комплексно оценяване потребностите на клиента – определяне на най-подходящата и ефективна учебна система, хорариума и графика на занятията;

• провеждане на безплатен демонстрационен час;

• възможност за провеждане на специализирани модули в сферата на фирмената дейност;

• ежемесечни отчети за учебните часове, присъствието на курсистите и резултатите от междинните тестове.

По отношение на методологията:

• лексикална и граматическа подготовка;

• развиване на всички езикови умения;

• писмено и устно изразяване;

• разглеждане на ситуации от реалния живот;

• комуникация в свободна форма;

• текущи контролни тестове по време на курса;

• финален тест.

Корпоративното езиково обучение е съобразено с работното време и специфичните изисквания на всяка компания. То може да бъде групово и индивидуално и да се провежда в учебна база на фирмата възложител или в офиса на Учебен център „ТАРА”.

 

ВКЛЮЧЕНО В ОБУЧЕНИЕТО

В удобно време

Групово

Индивидуално

Интерактивни методи

На уднобно място

Различни нива

Сертификат

28

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

22

КУРСОВЕ

3

УЪРКШОПОВЕ

7

УСЛУГИ

   ИНФОРМАЦИЯ:   ИЗПОЛЗВАЙТЕ ФОРМАТА ЗА ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

СВЪРЖЕТЕ СЕ

ИЗПРАТИ

ДОКУМЕНТИ

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ