УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

За кандидатстване

във ВУЗ

2020-04-01

Подготовката за изпитите по рисуване включва различни задачи (графика, живопис, композиция) в зависимост от специалностите в съответния университет. Изготвянето на портфолио, съобразено със специфичните изисквания за всяко учебно заведение и специалност, също е част от обучението.

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ