УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

7ми клас

Подготовка за кандидатстване след 7 и 8-ми клас

Драги кандидат-гимназисти, за Вас ние предлагаме:

• Подготовка за кандидатстване след 7. клас за всички видове средни училища и формати на изпити по различните предмети:

- целогодишни (септември-юни)

- интензивни (януари-юни)

• Поддържащи нива за повишаване на цялостната Ви общообразователна подготовка

• Подготовка за участия в училищни състезания и олимпиади

• Възможност да изберете не само учебните предмети, по които да се подготвяте, но и времето (през седмицата или в събота) и продължителността на обучението си по тях, както и вида на програмата (индивидуална или в малки групи – от 3 до 6 души)

Повече за подготовката за изпитите след 7. кл.

  • БЕЛ

При определяне на изискванията  към учебното съдържание по български език и литература се търси единството между двете съставни части на предмета и същевременно се запазва тяхната относителна самостоятелност.

Програмата по български език и литература обхваща както видовете сложни изречения, така и частите на речта (фокусът пада на спецификите на глагола). Акцентира се върху изразните средства, върху различните аспекти на текста, както и върху уменията за изграждане на такъв.  При преразказа задачата на ученика е  да препредаде текста, без да оценява и разсъждава, променяйки единствено гледната точка на разказване. Преразказващият е безпристрастен свидетел, докато съчиняващият е емоционално въвлечен в ситуацията на художественото случване.

Проблем е осмислянето, интерпретирането и отговарянето на въпроси, свързани с познати, изучавани творби на Хр. Ботев, Ив. Вазов, Ал. Константинов, П. Славейков, П. Яворов, Ел. Пелин, Й. Йовков.

Четенето с разбиране на непознати текстове също се оказва предизвикателство за учениците.

За да отстраним тези проблеми и да вдъхнем увереност на курсистите, че могат да преодолеят успешно изпитната ситуация, периодично правим пробни изпити.

  • Математика

Учебното съдържание по математика за матура след 7. клас включва задачи по алгебра и геометрия от 5., 6., 7. клас (действия с естествени и рационални числа, уравнения и неравенства, многочлени и изрази, както и равнинни и обемни фигури).

Знанията и уменията, които всеки ученик трябва да придобие, са изложени най-подробно в учебно-изпитната програма по математика.

Равнището на компетентност на седмокласниците се проверява с тест в два модула:

НВО – 60 минути. Включва 20 задачи, 4 от които със свободен отговор. Максимален брой точки – 65.

Допълнителен модул – 90 минути. Състои се от 4 задачи с отворен отговор (2 с кратък, 2 с разширен). Максимален брой точки – 35.

Общ брой точки – 100.

 

 

Процесът на обучение се осъществява от висококвалифицирани преподаватели в комфортна и уютна обстановка с интерактивни методи и включени материали. Процесът е придружен от симулационни изпити и консултация при подреждане на желаните училища.

БОНУСИ !

• допълнителни часове за текущ контрол ( писмен и устен) и изпитни симулации, подготовка за олимпиади, състезания и др.

• възможности за разсрочено плащане

• отстъпки от цената на курсовете:
- 5% от едногодишен курс при обучение по два учебни предмета
- 10% при обучение на 2-ри член от семейството
- 10% за варианта "Водя приятел"

• бонуси и отстъпки при плащане на пълната таксата още през лятото:
- до края на м. юни - 15%
- до края ма м. юли - 10%

• консултации при попълване на документите за кандидатстване след 7.клас.

ШАНС ЗА ВСЕКИ !

ВКЛЮЧЕНО В ОБУЧЕНИЕТО

Биология

Български език и литература

История

Математика

Физика

Химия

едногодишен

интензивен

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

КУРСОВЕ

УЪРКШОПОВЕ

УСЛУГИ

   ИНФОРМАЦИЯ:   ИЗПОЛЗВАЙТЕ ФОРМАТА ЗА ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

СВЪРЖЕТЕ СЕ

ИЗПРАТИ

ДОКУМЕНТИ

Няма файл

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ