УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Интензивен разговорен курс по английски език

2019-01-02

Курсът по разговорен английски е с продължителност 20 уч. часа. Започва на 14.01.2019 г. и завършва на 25.03.2019 г. вкл. Провежда се вечер- от 18.30.-20.00 ч.
Подходящ е за владеещи английски език (поне А2 ниво).
Преподавателите използват интерактивни методи на представяне на материала, много ролеви игри, както и сугестопедични елементи. Целта на интензивния курс е да бъде достигната необходимата увереност за овладяване на езика у всеки участник при различни ситуации: при интервю за работа, при работа в институции, при пътувания...
В края на курса всеки участник получава Сертификат. След това има възможност за включване в курс за надграждане.
За повече информация: тел.0888 648 936 Марияна Бохотска

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ