УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Логопедични консултации

2019-05-30

За успешната реализация в училище децата понякога се нуждаят от навременна помощ от логопед. В какво се изразява тя?

1. Оформяне и развиване на фонематичен слух.

2. Корекция на неправилното звукопроизношение.

3. Преодоляване на езиковия дефицит при деца с трайни обучителни трудности.

4. Разгръщане на свързаната реч и развиване на уменията да разказват.

5. Преодоляване на комуникативните затруднения при заекване.

ДОКУМЕНТИ

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ