УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Психологически консултации

2019-05-30

Учебен център "ТАРА" с екип от психолози, психотерапевти и преподаватели предлага на своите клиенти психологически консултации и тренинги, ориентирани към процеса на избор на учебно заведение и област на професионална реализация, както и такива, свързани с личностното усъвършенстване. Различните формати психологическа работа  (индивидуални, групови, семейни сесии) са насочени към осъзнаване на собствените ресурси, повишаване на мотивацията и разкриване на потенциала на детето, юношата или зрелия индивид по пътя на личностното му и професионално израстване.

Изборът на професионална област за всеки човек е сложен резултат от личностни характеристики, семейни очаквания и модели, съобразно изискванията на социалния контекст. Нашият екип предлага помощ на кандидатстващия и неговото обкръжение (семейството) в различните етапи на кариерно развитие - избора на предмет (област); процеса на подготовка за кандидатстване, съпътстван от голямо интелектуално и емоционално усилие понякога с периоди на разколебаване и обезверяване; момента на кандидастване, често подлагащ ученика на голямо емоционално напрежение; адаптирането към ситуацията на обучение в ново учебно заведение. Възрастта на кандидастване (14-18 г.) съвпада с преход в индивидуалния жизнен цикъл на човека - юношеството, който период е предизвикателство както за детето, така и за неговото семейство.  Преподавателският екип осъзнава все по-трудната ситуация при работа с младите хора. Съвместно с родителите се опитваме да формираме стратегии, помагащи на децата да намерят своето място в живота, като си изградят устойчива ценностна система. Разчитаме, че постоянното дискутиране на посочените по-долу проблеми ще способства за това как:

  •  по-ефективно да общуват родители и деца
  •  родителите да приемат детето си такова, каквото е
  •  да канализираме и трансформираме агресията у детето и самите нас
  •  да бъдем толерантни към чувствата и проблемите на партньора
  •  да си дадем шанс за по-балансирано общуване и съжителство
  •  да се справим със стреса преди, по време и след изпит и др.


Оставаме отворени за мнения и препоръки от страна на родители, ученици и колеги по темите и формите за провеждане на подобни консултации. Само взаимните ни усилия ще доведат до желаните резултати.

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ