ЕТИКЕТИ

учебен център учебен център тара обучение тара курсове матура български език обучения БЕЛ кандидат студенти изпит дистанционно обучение 7 клас кандидат-студенти математика интензивен курс присъствено групи подготовка езикова култура консултации онлайн обучение съчинение групови есе литература индивидуално ускорени 6 клас група индивидуални 12 клас кариерно развитие умения център училище 10 клас занималня малки групи знания услуги личностно израстване онлайн кандидатстудентски френски език изкуства немски език история професионално едногодишен деца чуждоезиково обучение целогодишна пробен усъвършенстват ДЗИ 5 клас Тара ученик целогодишен английски език езиков успех химия ЦПО психолог игри испански език руски език двугодишен образователни клас биология кандидатстване помощ 8 клас публикации НВО кандидат- гимназист кандидат гимназист 9 клас 1 клас 11 клас рисуване целодневна психологическа спортни децата 2 клас Христо учител 4 клас целодневно 3 клас приложни предучилищна група почасово олимпиади забавления на открито логопед
  УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Психологически консултации

2020-10-10

Учебен център "ТАРА" с екип от психолози, психотерапевти и преподаватели предлага на своите клиенти психологически консултации и тренинги, ориентирани към процеса на избор на учебно заведение и област на професионална реализация, както и такива, свързани с личностното усъвършенстване. Различните формати психологическа работа  (индивидуални, групови, семейни сесии) са насочени към осъзнаване на собствените ресурси, повишаване на мотивацията и разкриване на потенциала на детето, юношата или зрелия индивид по пътя на личностното му и професионално израстване.

Изборът на професионална област за всеки човек е сложен резултат от личностни характеристики, семейни очаквания и модели, съобразно изискванията на социалния контекст. Нашият екип предлага помощ на кандидатстващия и неговото обкръжение (семейството) в различните етапи на кариерно развитие - избора на предмет (област); процеса на подготовка за кандидатстване, съпътстван от голямо интелектуално и емоционално усилие понякога с периоди на разколебаване и обезверяване; момента на кандидастване, често подлагащ ученика на голямо емоционално напрежение; адаптирането към ситуацията на обучение в ново учебно заведение. Възрастта на кандидастване (14-18 г.) съвпада с преход в индивидуалния жизнен цикъл на човека - юношеството, който период е предизвикателство както за детето, така и за неговото семейство.  Преподавателският екип осъзнава все по-трудната ситуация при работа с младите хора. Съвместно с родителите се опитваме да формираме стратегии, помагащи на децата да намерят своето място в живота, като си изградят устойчива ценностна система. Разчитаме, че постоянното дискутиране на посочените по-долу проблеми ще способства за това как:

  • по-ефективно да общуват родители и деца
  • родителите да приемат детето си такова, каквото е
  • да канализираме и трансформираме агресията у детето и самите нас
  • да бъдем толерантни към чувствата и проблемите на партньора
  • да си дадем шанс за по-балансирано общуване и съжителство
  • да се справим със стреса преди, по време и след изпит и др.


Оставаме отворени за мнения и препоръки от страна на родители, ученици и колеги по темите и формите за провеждане на подобни консултации. Само взаимните ни усилия ще доведат до желаните резултати.

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ