ЕТИКЕТИ

учебен център учебен център тара обучение тара курсове матура български език кандидат студенти обучения БЕЛ изпит дистанционно обучение 7 клас кандидат-студенти математика интензивен курс присъствено групи консултации езикова култура подготовка онлайн обучение съчинение групови есе 6 клас индивидуално литература група индивидуални ускорени кариерно развитие умения 12 клас френски език занималня знания кандидатстудентски малки групи училище онлайн център личностно израстване 10 клас услуги изкуства история немски език Тара едногодишен 5 клас деца професионално ДЗИ пробен усъвършенстват чуждоезиково обучение езиков английски език целогодишна успех ученик испански език двугодишен целогодишен 1 клас руски език биология кандидатстване клас химия рисуване НВО 9 клас кандидат- гимназист 8 клас публикации игри кандидат гимназист 11 клас ЦПО децата приложни курс олимпиади образователни консултация 3 клас 2 клас психолог 4 клас целодневна Христо Смирненски реализация яворов Йовков Йордан учителите целодневно
  УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Психологически консултации

2022-08-25

Учебен център "ТАРА" с екип от психолози, психотерапевти и преподаватели предлага на своите клиенти психологически консултации и тренинги, ориентирани към процеса на избор на учебно заведение и област на професионална реализация, както и такива, свързани с личностното усъвършенстване. Различните формати психологическа работа  (индивидуални, групови, семейни сесии) са насочени към осъзнаване на собствените ресурси, повишаване на мотивацията и разкриване на потенциала на детето, юношата или зрелия индивид по пътя на личностното му и професионално израстване.

Изборът на професионална област за всеки човек е сложен резултат от личностни характеристики, семейни очаквания и модели, съобразно изискванията на социалния контекст. Нашият екип предлага помощ на кандидатстващия и неговото обкръжение (семейството) в различните етапи на кариерно развитие - избора на предмет (област); процеса на подготовка за кандидатстване, съпътстван от голямо интелектуално и емоционално усилие понякога с периоди на разколебаване и обезверяване; момента на кандидастване, често подлагащ ученика на голямо емоционално напрежение; адаптирането към ситуацията на обучение в ново учебно заведение. Възрастта на кандидастване (14-18 г.) съвпада с преход в индивидуалния жизнен цикъл на човека - юношеството, който период е предизвикателство както за детето, така и за неговото семейство.  Преподавателският екип осъзнава все по-трудната ситуация при работа с младите хора. Съвместно с родителите се опитваме да формираме стратегии, помагащи на децата да намерят своето място в живота, като си изградят устойчива ценностна система. Разчитаме, че постоянното дискутиране на посочените по-долу проблеми ще способства за това как:

  • по-ефективно да общуват родители и деца
  • родителите да приемат детето си такова, каквото е
  • да канализираме и трансформираме агресията у детето и самите нас
  • да бъдем толерантни към чувствата и проблемите на партньора
  • да си дадем шанс за по-балансирано общуване и съжителство
  • да се справим със стреса преди, по време и след изпит и др.


Оставаме отворени за мнения и препоръки от страна на родители, ученици и колеги по темите и формите за провеждане на подобни консултации. Само взаимните ни усилия ще доведат до желаните резултати.

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ