УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

инж. Катя Николова

2020-02-21

инж.Катя Николова


Образование: ВИХВП-Пловдив, инж.-технолог


Специалност "Технология на зърнените, хлебни и фуражни продукти"-магистър
Специализации: Следдипломна квалификация "Професионална педагогика"-ТУ, София


Преподавателски опит: Преподавател по ЗБУТ, ХХХЗ, Материалознание, Технологично обзавеждане, Технология на кулинарната продукция, Сервиране

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ