УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Лидия Кулекова

2019-01-28


Образование: СУ "Св. Климент Охридски"-"Начална училищна педагогика с френски език",НБУ-"Романистика", НАТФИЗ- "Актьорство за драматичен театър"-в класа на проф. Стефан Данаилов
Mагистратури: "Журналистика" и "Реторика"

Преподавателски опит: През последните десет години активно работи в областта на изкуствата. Успешно съчетава актьорството с преподаването на чужд език за деца по синкретичен метод, включващ изкуствотерапия, музикотерапия, танц и пластика по позитивен и леснодостъпен за децата начин, отговарящ на динамичното съвремие. Изхождайки от идеята, че "най-лесно се учи чрез игра", Лидия създава системата за изучаване на чужд език през актьорски техники.
Ролеви и симулационни игри, импровизации, поставяне на проблем и търсене на решение, работа върху текст на чужд език: всичко това съдейства за стимулиране на въображението и фантазията, креативността, самодисциплината, толерантността и приемането на различията, емоционалната интелигентност, изграждането на самооценка, подобряване на самочувствието и комуникативните умения, паметта и желанието за изява без страх и притеснение. Всичко това се случва посредством изучаването на френски и испански език. Методът може да бъде прилаган индивидуално и групово. В края на учебния срок и година ще бъде представена пиеса или сцена от произведение на даден автор пред публика на съответния език.

ДОКУМЕНТИ

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ