УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Силвия Зеркова

2019-01-12

Силвия Зеркова


Образование:
 СУ "Св. Климент Охридски"
Специалност "Математика и информатика" - магистър,

УНСС-следдипломна квалификация "Организация и управление на образованието"

Докторантура "Информатика" ТУ- София


Специализация: Следдипломна квалификация "втора професионална квалификационна степен" към Департамента за усъвършенстване на учители.


Преподавателски опит: Дългогодишен опит в работа с деца от различни възрасти. В Учебен център ТАРА преподава математика и информатика.

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ