УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТАРА     ·       ЦПО     ·       НОВИНИ     ·       (+359) 2 980 7432

Светла Кирилова

2019-02-06

Светла Кирилова


Образование:
СУ "Св. Климент Охридски"


Специалност "Биология и химия" - магистър


Специализация: Следдипломна квалификация "втора професионална квалификационна степен" към Департамента за усъвършенстване на учители.


Преподавателски опит: Бивш хоноруван преподавател в Биологоческия факултет към СУ, понастоящем преподавател по биология. Оценител на учебници. Дългогодишен опит в подготовката на кандидат-студенти.

ЕТИКЕТИ

ДОКУМЕНТИ

Учебен център Тара

ТАРА АКТИВ ЕООД започва дейността си като Учебен център ТАРА с подготовката на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти, както и с езиково обучение в гъвкави и атрактивни форми. С лицензия № 200612342 /19.07.2006г. на Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на РБългария към ТАРА АКТИВ ЕООД се открива ново направление – професионално обучение.

              

ГАЛЕРИЯ